fej

 

Óballai Alkotóház – Óballáért, Törökszentmiklós és Kistérsége Kulturális Fejlődéséért Közhasznú Egyesület

>KEZDŐLAP

 

 

Lásd még:

 

 

 

Pénzügyi beszámolók:

 

2019

2018

2017

2016

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

 

Közhasznúsági beszámoló:

 

2021

2020

2019

2011

 

 

 

 

 

Óballáért Egyesület

 

2005. december 19-én, 19 alapító taggal létrejött az

 

ÓBALLAI ALKOTÓHÁZ – ÓBALLÁÉRT, TÖRÖKSZENTMIKLÓS ÉS KISTÉRSÉGE KULTURÁLIS FEJLŐDÉSÉÉRT
KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

 

Székhelye: 5200 Törökszentmiklós-Óballa, Fő út 32.

Adószám: 18840382-1-16

Információ: Hajnal László, 20/421-8402, hajnallaszlo@gmail.hu

 

Jelenlegi taglétszám: kb. 50 fő

 

Alapelveink:

A döntéseket azon a szinten kell megoldani, ahol a problémák születnek. Az öntevékenység terhet vehet le az államról, ellenben az elsorvasztott öntevékenység apátiát szül.

Az Egyesület nem tartja feladatának strukturális jellegű problémák megoldását. Tagjait és együttműködési partnereit etnikai, politikai hovatartozásuk figyelembevétele nélkül gyűjtő civil szervezet.   

 

Céljaink:

A Törökszentmiklósi kistérség kulturális fejlődésének segítése az alábbi tevékenységek által:

~ kortárs művészetek megjelenítése a kistérség kulturális életében, az Óballai Alkotóház létrehozása, működtetése, bekapcsolása Törökszentmiklós és térsége kulturális vérkeringésébe. Regionális, határon túli és nemzetközi együttműködések kezdeményezése, megvalósítása;

~ településrészi-, települési közművelődés fejlesztése, kistérségi és regionális összehangolása;

~ együttműködés a közművelődés más jellegű és hasonló intézményeivel;

~ Tisza-menti falvak kulturális együttműködésének elősegítése, kistérségi kulturális örökségünk, hagyományok, mesterségek, építészeti hagyaték megóvása;

~ együttműködés a meglévő civil szervezetekkel, új szervezetek létrejöttének támogatása, tevékenységeik összehangolása, közösségfejlesztés.

 

Háttérgondolatok:

Az Óballához hasonló hátrányos helyzetű, vegetáló, vagy halálraítélt kistelepülések a mi kistérségünk területén is nehezen átlátható szociokulturális problémarendszert alkotnak. Ezeken a területeken az elmulasztott fejlesztés és értékmentés jövőtlenné silányította a helyben megmaradás esélyeit. Szükséges, hogy az élhetőbb környezet létrejöttéért az ott élők megtalálják saját erőforrásaikat, saját identitásukat, értékeiket felismerjék, felvállalják és képviseljék, s nem utolsó sorban csökkentsék a döntéshozó rendszerektől való gépies függést.

Az újonnan létrehívott civil szervezetekre nem mint problémára, hanem mint a változások erőforrásaira kell tekinteni. A kreatív képességet és kritikai megközelítést, mint erőforrást kell, hogy felhasználja a városvezetés. A városban és vonzáskörzetében élőknek igénye, hogy részt vegyenek az őket érintő kérdésekben, és helyet kapjanak a jövő tervezésében.

A helyben maradás esélyének-, térségünk ifjúságmegtartó erejének növelése úgy valósítható meg, ha az állam, önkormányzat, civil szféra együttműködve megosztják nem csak a terheket, hanem a rendelkezésükre álló erőforrásaikat is. Megosztva biztosítják a társadalom igényeire épülő helyi, térségi kezdeményezések feltételeit, biztosítják az ellátásokhoz való hozzáférést.

Egyesületként kulturális tevékenységi kört jelöltünk meg, melynek része a közösségfejlesztés és a hiánypótló ifjúsági és közművelődési tevékenység. A falu határait túllépve célunk a Törökszentmiklós és kistérsége kulturális fejlődésének segítése, együttműködések kezdeményezése a közművelődés más jellegű (önkormányzati) és hasonló (civil) intézményeivel. Időszerűnek látjuk egy Kistérségi Civilház létrehozását, mely támogatást nyújthatna az elszórtan működő törökszentmiklósi- és a kistérségben fellelhető civilszervezeteknek.

 

 

KEZDŐLAP

FEL

 

 

 

 

A honlapot készíti és karbantartja Sain Mátyás és Hajnal László.

Kapcsolat: hajnallaszlo@gmail.com, 20/421-8402