VISSZA

 

 

AZ ÓBALLAI ISKOLA

 

 

Török Andrásné Szőke Mariann visszaemlékezése

 

Az óballai iskola a gyermekkoromat jelenti. Ott nőttem fel. Bár Törökszentmiklóson születtem, 1954-től 1969-ig Óballán éltem. Nagyon nagy szeretettel gondolok vissza erre az időszakra. Érzelmileg nagyon sokat jelent a falu, de az iskolaépülete is számomra.

 

A szüleim voltak akkor a falu „lámpásai” – a tanító bácsi, a tanító néni. Édesapám Szőke László, anyukám Szőke Lászlóné, sz: Erős Magdolna. Ők a tanítóképzőt elvégezve, Jászberényből, illetve Esztergomból kerültek ebbe a gyönyörű kis faluba. Itt kezdték a tanítói pályájukat, felnőtt életüket. 1950-től az iskola megszűnéséig, 1978- ig tanítottak Óballán.

 

Osztály az óballai iskolában, 1941 (osztályfőnök: Tasi Szidónia)

 

Valamikor az 50-es, 60-as  években 100 körül volt a tanulók létszáma. Két csoportban folyt az oktatás. Osztatlan alsó tagozat (1-4.) és osztatlan felső tagozat (5-8.) tanult együtt. Anyukám az alsót, apu a felsőt tanította. Az iskolába, a faluba bejártak a környező tanyákról 4-5 km-ről is a gyerekek. Erős fizikumú, egészséges gyerekek voltak a régiek. Sokszor mezítláb jöttek, még a hidegebb időben is, és a tanító néninél egy fejjel magasabbak voltak a nyolcadikosok. A tanteremnek jellegzetes olaj szaga volt, a padlót olajjal kenték fel. Nagy vaskályha melegítette be a termet. Kemence nem volt, de Móra Ferenc iskolájához hasonlatos volt az óballai is.

 

Iskola, de egyben kultúrház, könyvtár, a rendezvények színhelye, a közösségi élet, a közösség programjainak színtere is volt az épület. Pezsgő élet folyt akkor. Színjátszó kört működtettek a szüleim. Amikor befagyott a Tisza, „vendégszerepelni” mentek a „Tiszántúlra” a fiatalok. A téli, a tavaszi nagy bálok, az egész falu apraját nagyját összefogó rendezvények, nagy események, emlékezetes szép emlékek. Volt egy tánccsoport, sokat szerepeltek ők is. Könyvtár is volt az iskolában. Anyukám, a tanító néni adta az idős néniknek, a gyerekeknek, fiataloknak az olvasnivalót. Sokszor ragadtak ott és beszélgettek olvasmányaikról.

 

Ha valakinek gondja volt, a tanító nénit kérte: fogalmazza meg a kérvényt, segítsen a hivatalos beadványok megírásában. Ha beteg gyereket kellett orvoshoz vinni, a lovaskocsinál gyorsabb járműre volt szükség, apukámhoz szaladtak: Tanító bácsi! A Pannóniával tessék Tiszapüspökibe átvinni a gyerekemet! – és éjszaka is orvoshoz került a gyerek.

 

Az óballai iskola épülete 2005-ben (Nagy Lajos felvétele)

 

Az iskolában mozi is volt, hetente kétszer volt vetítés. A tanító bácsi volt a mozigépész. Még áram nem volt, de az aggregátor berregése nem zavarta a zsúfolásig megtelt teremben a látogatókat. Eleinte aggregátor zúgott az ablakunk alatt és a lakásunk tele volt a TV-t néző falusiakkal. 1960-ban vezették be az áramot Óballára, ekkor kezdődött az iskola körzetesítése is. A felső tagozat busszal járt be a törökszentmiklósi Rózsa téri (ma Kölcsey) általános iskolába. Az alsó tagozatot 1-3. és 2-4. megosztásban tanították tovább a szüleim.

 

Megszűnt a falu önállósága. Míg korábban orvosa, tanácselnöke, papja volt Balának,– amikor Ők elkerültek, sorvadni kezdett a falu. A fiatalok elköltöztek, iskoláskorú gyerek alig maradt, – 1978-ban megszűnt az iskola – mindenki Miklósra járt be. Szegény apukámat, aki fiatalságát, szívét lelkét, egész életét a falunak szentelte, lelkileg nagyon megviselte az iskola megszűnése. Ő 1979-ben meghalt. Anyukám egy törökszentmiklósi iskolában tanított tovább, lerokkant és 1992-ben halt meg.

 

A „nagy” osztályterem (Pálfi István fotója)

 

Az iskola épülete ma is áll. 12 km-es körzetben 3 ugyanilyen épület volt. Tanyaközpontként működött, tartotta össze az embereket Újballán és Alatkán. A körzetesítés „eredményeként”, másik két épület helyén ma szántóföld van. Kár! A központi szándékkal ellentétben Óballa nem olvadt bele Törökszentmiklósba. Egy darabig küzdött önálló létéért, de támogatás híján elsorvadt. Még ma is sok régi értéket, hagyományt feleleveníteni akaró ember él a faluban és a falun kívül is. Érdemes segíteni őket abban, hogy a falu újból életre kapjon, virágozzon.

 

2004. március

 

 

VISSZA

 

 

 

A honlapot készíti és karbantartja Sain Mátyás és Hajnal László, óballai menedék-keresők.

Kapcsolat: S.M.: msain@freemail.hu, 20/254-3663; H.L.: hajnallaszlo@gmail.com, 20/421-8402