Óballai Alkotóház – Óballáért, Törökszentmiklós és Kistérsége Kulturális Fejlődéséért Közhasznú Egyesület

 

VISSZA

 

~~~

 

Kapcsolódó tartalmak:

 

Az óballai iskola
(Szőke Mariann írása)
KLIKK

 

A óballai templom
KLIKK

 

 

 

 

Óballa története

 

1851 óta Törökszentmiklós külterületi lakott helye. Korábban évszázadokon keresztül önálló falu, majd a 18. századtól puszta volt. A legkorábbi írásos említése 1261. szeptember 9-én kelt, amikor IV. Béla egy oklevélben megerősítette az egri püspökséget a birtokaiban. Elnevezése példátlan változatosságot mutat. Története folyamán volt Balla, Tiszabala, Puszta-Bala, Kukás-Bala, Belső-Bala, Tiszaóballa, Tisza-Ó-Bala, Óballa-puszta, Balla-telep. A lakosság azonban mindig csak Balának nevezte.

Megültsége 1686-ig – kisebb megszakításokkal – folyamatos. 1548-tól lakói névszerinti összeírásokban is feltalálhatók. A Rákóczi-szabadságharc után először az 1715. évi országos összeírás talált lakókat (hét jobbágycsaládot) Balapusztán. Az egri egyházmegye nyomtatott schematiz­musai révén 1810-től ismerünk lélekszám adatokat, miszerint 1810-ben 89 lakosa volt. A legtöbben 1913-ban lakták (758 lakos), ezután folyamatos csökkenés jelent­kezik, ennek megfelelően 1995. július 1-jén már csak 169-en lakják az országos helységnévtár szerint.

A falu helye 1855 előtt a Balai-fokhoz és a Tiszához „simulva", a mai Törökszentmiklós határa legészaknyugatibb csücskében, a jelenlegi gátőrház és a Tisza között volt. Innen az 1855. évi pusztító árvíz után települt át mai – kb. 1 km-rel távolabbi és némileg magasabban fekvő – helyére.

 

Az I. katonai felmérés (1763-87) térképén a falu nincs ugyan jelölve, de a táj jellegzetes elemei felismerhetőek, illetve a „Bala Puszta” megnevezés is szerepel.

 

A II. katonai felmérésen (1806-69) a falu még az eredeti helyén, nagyjából a mai gátőrháznál látható. Mai helyét a térkép „Tó-part”-ként jelöli, utalva arra, hogy itt kezd emelkedni a szint a Tiszapüspökiig húzódó mély fekvésű, vizes terület „parját” képezve.

 

A III. katonai felméréssel egy időben készült, a Magyar Királyságot (1869-87) mutató térképeken Óballa már mai nevén és mai helyén szerepel (zárójelben a „kukás” jelző, ami a dohánytermesztésre utal).

 

A belterület kiterjedése 1883-ban – a harmadik katonai felmérés térképe szerint – 300x500 méter. 1853 óta volt két külterületi lakott helye is: Közép- vagy Kis-Bala, valamint Külső-, Nagy- vagy Újbala. Ezek mára gyakorlatilag elenyésztek.

 

Forrás: Benedek Gyula: Törökszentmiklós földrajzi helyei; In: Selmeczi-Szabó (szerk.) Fejezetek Törökszentmiklós múltjából, Törökszentmiklós, 2001.

Térképek forrása: http://mapire.eu/hu

 

FEL

 

 

 

 

A honlapot készíti és karbantartja Sain Mátyás és Hajnal László, óballai menedék-keresők.

Kapcsolat: S.M.: msain@freemail.hu, 20/254-3663; H.L.: hajnallaszlo@gmail.com, 20/421-8402